Nauka i świetna zabawa

Jak tworzymy program przedszkola?

Przed rozpoczęciem każdego, nowego roku w przedszkolu przygotowujemy specjalnie dostosowany program nauczania. Chcemy zawrzeć w nim wszystko to, co dzieci powinny poznać w tym wieku. Sprawdź, co dokładnie oferujemy dla najmłodszych!

Nauka zdrowych relacji

W naszym prywatnym przedszkolu w Kielcach stawiamy przede wszystkim na naukę przedstawiania się, współzawodnictwa, zdrowej konkurencji, okazywania szacunku do innych. Kładziemy duży nacisk właśnie na ten punkt, ponieważ chcemy, aby dzieci mogły swobodnie odnajdywać się wśród dzieci, dorosłych oraz większych skupisk ludzi.

Nasze działania mają również na celu naukę dzieci umiejętności stawiania granic, przewidywania konsekwencji własnego postępowania, przestrzegania zasad, które obowiązują w przedszkolu i przestrzeni publicznej. W tym działaniu wspiera psycholog dziecięcy!

Prywatne przedszkole Kielce

Być samodzielnym!

Nauka samodzielności w prywatnym przedszkolu w Kielcach to kolejny punkt, który obowiązkowo znajduje się w naszym programie.

Naszą misją jest, aby nauczyć dzieci podstawowych kroków, które powinny wprowadzić do swojego życia. Należą do nich:

  • Poprawne mycie zębów, rąk.
  • Utrzymywanie porządku we własnym otoczeniu - w miejscu zabawy, przy stole, w łazience.
  • Samodzielne ubieranie i rozbieranie się, układanie ubrań.
  • Samodzielne sznurowanie butów oraz dbałość o porządek w szatni - prawidłowe odwieszanie kurtek, odkładanie butów i innych przedmiotów.

 

Przed zapisaniem dziecka do przedszkola

Poznaj naszych pedagogów

Zabawa, nauka, wsparcie i szczęście!

Copyright 2022